Kanigen® procedé

Het Kanigen® procedé, waarbij Kanigen staat voor KAtalytic NIckel GENeration, werd ontwikkeld door G.A.T.X. (General American Transport Corporation) einde jaren ’50 en dit ter bescherming van opslagtanks bestemd voor het transport van caustic soda. Het was het eerste gecommercialiseerde chemisch nikkel proces.

Kanigen® nikkel is een nikkel – fosfor (9 – 12 wt%) legering die bekomen wordt door een katalytische reductie in vloeibare fase, van een nikkelzout door een alkalisch hypofosfiet, onder toevoeging van warmte, echter zonder gebruik te maken van extra stroombronnen.

Het hypofosfiet wordt deels geoxideerd tot fosfiet, deels gereduceerd tot fosfor. Het is dit fosfor dat in de nikkelneerslag wordt teruggevonden en mede de mechanische en chemische eigenschappen van de laag bepaalt. Het hoge fosforgehalte zorgt voor het amorfe (X-Ray amorf) karakter van de laag, vanwaar de uitstekende corrosie werende eigenschappen.

In tegenstelling tot elektrolytische processen wordt met het chemisch Kanigen® proces een uniforme laag bekomen, die bovendien zéér nauwkeurig aan te brengen is, zonder randeffecten.

Kanigen Group maakt nog steeds zijn eigen chemie volgens het Kanigen® procedé. Deze werd met de jaren aangepast teneinde conform te zijn met de huidige ELV en RoHS directieven.
De chemische reglementering met betrekking tot REACH werd eveneens geïntegreerd.

De naam Kanigen® is nog steeds beschermd (gedeponeerd) en enkel Kanigen Group heeft het recht de merknaam te gebruiken in Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk.